Ελλάδα

Τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 2.074 μόνιμες θέσεις εργασίας


Τρεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν την πρόσληψη συνολικά 2.075 μόνιμων υπαλλήλων, θα δημοσιευτούν τον Σεπτέμβριο. 

Η πρώτη προκήρυξη σχετίζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου θα προκηρυχθούν 757 μόνιμες θέσεις σε ΟΤΑ και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Η πλειοψηφία των θέσεων, που αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες θα απασχοληθεί στους τομείς της καθαριότητας και του περιβάλλοντος.

Επίσης, εντός του επόμενου μήνα θα εκδοθεί προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού  (118 θέσεις) σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας. Η τρίτη κατά σειρά προκήρυξη θα έρθει στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα αφορά 1.200 μόνιμες θέσεις για προσωπικό στα νοσοκομεία, όπως διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές κτλ.