Επιχειρήσεις

Trastor: Αποκτά επαγγελματική αποθήκη στη Μαγούλα


Στα πλαίσια διαδικασιών ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας, η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π αναδείχθηκε πλειοδότρια για την απόκτηση επαγγελματικής αποθήκης στη Μαγούλα της Αττικής.

Το τίμημα που προσέφερε η εταιρεία ανήλθε σε 1.100.000 ευρώ.

H Trastor, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα ενημερώσει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό εφόσον προσκληθεί για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου.