Επιχειρήσεις

Trastor: Αναδιάρθρωση δανεισμού και νέες επενδύσεις με ομολογιακό 26 εκ. ευρώ


Με φόντο τις ερχόμενες επενδύσεις και την αποπληρωμή επίσης του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, η Trastor προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 26 εκ. ευρώ. Σε επίπεδο κινήσεων, υπενθυμίζεται, πως η εταιρεία έχει προχωρήσει στην απόκτηση σημαντικών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 21.02.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύνηψε την 22.02.2019 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 26.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003.

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και αφετέρου για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας

Διαβάστε επίσης