Τράπεζες

Τράπεζες: Τι κερδίζουν οι δανειολήπτες – Πώς διαμορφώνονται τα επιτόκια


Τον Μάιο ξεκινάει το «πάγωμα» των επιτοκίων που θα διατηρηθεί έως τον Απρίλιο του 2024

Τα προγράμματα στήριξης των συνεπών δανειοληπτών, μέσω του «παγώματος» των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, που ανακοίνωσαν οι συστημικές τράπεζες και οσονούπω οι servicers, έχουν κοινά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Απευθύνονται στους συνεπείς δανειολήπτες και θα εφαρμοστούν από τον Μάιο του 2023 έως και τον Απρίλιο του 2024. Σημείο «κλειδί» αποτελεί το γεγονός ότι το επιτόκιο βάσης θα μειωθεί κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ το τελικό επιτόκιο θα έχει σταθερό προσδιορισμό, χωρίς να επηρεάζεται από τις ανοδικές μεταβολές που θα ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Υπάρχει, μάλιστα, η ευνοϊκή πρόβλεψη για τους δανειολήπτες που θα επωφεληθούν στην περίπτωση που επιτόκια βάσης υπολογισμού μειωθούν κάτω από αυτό που καθορίζεται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, μέσα στον επόμενο χρόνο.

Για τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών με κυμαινόμενο επιτόκιο, τα δάνεια είναι συνδεδεμένα με το Euribor που διαμορφώνεται με βάση τα επίπεδα που ήταν στο τέλος Μαρτίου. Μειώνεται, δηλαδή κατά 20 μονάδες βάσης, στο 2,7% και 2,8%. Με δεδομένο ότι το περιθώριο ο περιθώριο είναι περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες συν το Euribor, τα περισσότερα επιτόκια κλειδώνουν στο 5,2% με 5,3%.

Τι προβλέπουν αναλυτικά τα προγράμματα των τραπεζών

Πειραιώς

Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει εκτοκισμό με τα επιτόκια βάσης της 31.03.23, μειωμένα κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες και διατήρηση σταθερά στο επίπεδο αυτό για 12 μήνες από Μάιο 2023 έως Απρίλιο 2024.  Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο επ’ ωφελεία των πελατών.

Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, θα διαμορφωθούν αντίστοιχα τα επιτόκια βάσης του νέου προγράμματος, πλέον του περιθωρίου που προβλέπεται στις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις (συμπεριλαμβάνοντας εισφορά Ν.128/75). Για παράδειγμα, στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου τα στεγαστικά επιτόκια βασίζονται κυρίως στο Euribor 1 μήνα, η οροφή του επιτοκίου βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά αυτής της κατηγορίας ορίζεται για 12 μήνες στο 2,72% από 2,92% που ήταν στις 31.03.23.

Αντίστοιχη προσαρμογή των επιτοκίων βάσης θα ισχύσει και για ενήμερα στεγαστικά δάνεια σε άλλα νομίσματα ή με διαφορετικά επιτόκια βάσης.

Εurobank

O νέος εκτοκισμός με τα δεδομένα του προγράμματος θα γίνει με το διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/3/2023, μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης περίπου.
Το επιτόκιο αυτό θα διατηρηθεί σταθερό σε όλη τη 12μηνη περίοδο, εκτός εάν στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής το επιτόκιο αναφοράς μειωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, τα επιτόκια του προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
  

  •   EURIBOR 1 μηνός 2,915% 2,70%
  •    EURIBOR 3 μηνών 3,038% 2,85%
  •    Επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) 3,50% 3,30%
  •    Επιτόκιο SARON 1,4186% 1,20%

Το πρόγραμμα δεν επηρεάζει το περιθώριο (spread) επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, το οποίο προβλέπεται στην αντίστοιχη δανειακή σύμβαση του κάθε πελάτη χωριστά. Συνεπώς, το συνολικό επιτόκιο κάθε στεγαστικού δανείου θα διαμορφωθεί με βάση το παραπάνω Επιτόκιο Προγράμματος συν το αντίστοιχο περιθώριο που προβλέπεται στη δανειακή σύμβαση, συν την προβλεπόμενη από το νόμο εισφορά.

Alpha Bank

Tο Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, θα εφαρμόζεται επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31 Μαρτίου 2023, μειωμένο κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.
Ενδεικτικά, τα επιτόκια αναφοράς του προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως: EURIBOR 1 μηνός στο 2,72% και EURIBOR 3 μηνών στο 2,83%, από 2,92% και 3,03% αντίστοιχα στα τέλη Μαρτίου.

Εθνική Τράπεζα

Σ’ ό,τι αφορά στο σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής εντάσσονται όλοι οι κάτοχοι Στεγαστικών Δανείων Κυμαινομένου Επιτοκίου (ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών) που:

  • εκταμίευσαν το δάνειο τους έως 31/12/2022 και
  • το δάνειο δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 28η Απριλίου 2023

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει, για διάστημα 12 μηνών:

  • εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,2% και
  • απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών

Με τον τρόπο αυτό οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου θα μπορούν για διάστημα 1 έτους να απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου. 

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα