Επιχειρήσεις

Τράπεζες και Κοινωνική Ευθύνη: Ο άνθρωπος πάνω από τους αριθμούς


Δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου που έχουν οι τράπεζες για το οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας τους για το συνολικό βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας, η υπευθυνότητα ήταν ανέκαθεν –και τώρα περισσότερο από ποτέ- άρρηκτα συνηφασμένη με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. 

Άλλωστε, αυτός ακριβώς ο ρόλος αυτός και τα μεγέθη τους σε όλα τα επίπεδα, επιτάσσουν την προστασία και τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου, καθώς η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της κοινωνίας, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιώσιμη επιχειρηματική δράση των ίδιων των τραπεζών.

Ειδικά από το 2000 και μετά η διάδοση της ΕΚΕ έγινε με ταχύ ρυθμό και βρέθηκε έντονα στο επίκεντρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με σειρά πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation) σε συνεργασία με τις τραπεζικές ενώσεις European Savings Banks και European Association of Cooperative Banks και το συνδικαλιστικό UNI-Europa.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν «αγκαλιάσει» την έννοια της ΕΚΕ τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όσο και στην ευρύτερη συνεισφορά τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, συνεργαζόμενες με ένα ευρύτατο πλέγμα οργανώσεων, φορέων, συλλόγων και ιδρυμάτων. Ο πλούσιος συνολικός απολογισμός των δράσεών τους κάθε χρόνο δίνει ξεκάθαρα το μήνυμα, ότι «ο άνθρωπος είναι πάνω από τους αριθμούς».

Επένδυση στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο Πειραιώς η ΕΚΕ 

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για τον Όμιλο Πειραιώς επένδυση στρατηγικής σημασίας. Μέσω αυτής συμβάλλει µε κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου καλύπτουν τους εξής κύριους άξονες:

- Βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

- Ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική πρόοδο και αλληλεγγύη

- Υιοθέτηση Άριστων Εργασιακών Πρακτικών

- Αρμονικές Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους

- Προαγωγή του Πολιτισμού

- Προστασία του Περιβάλλοντος με την Υπεύθυνη Χρήση Φυσικών Πόρων και την Υποστήριξη Επιχειρηματικών Δράσεων που Παράγουν Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ωφέλεια.

Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία του, ο όμιλος Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται, στις αρχές εκείνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιτάσσουν την προστασία και τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στη γενικότερη αναβάθμιση του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου και στην προστασία του περιβάλλοντος ως αναγκαίου όρου για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Στο επίκεντρο των δράσεων του ομίλου βρίσκονται και η υποστήριξη της Κοινωνίας της γνώσης, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η στήριξη της νέας γενιάς και της καινοτομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενσωματώσει εθελοντικά κοινωνικές δράσεις στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και µε μοναδικό κίνητρο την αλληλεγγύη σε όλους τους τομείς με απευθείας χορηγίες, δωρεές, εθελοντικές δράσεις εργαζομένων και τη συνεργασία του µε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Θεμέλιος λίθος η Εθνική Τράπεζα στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, παράγοντα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση και επιτυχία της Τράπεζας.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της Τράπεζας να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την Αγορά, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Ανάμεσα στις πολλές δράσεις της Εθνικής Τράπεζας, οι δύο ακόλουθες είναι από αυτές που κινητοποιούν και όλους εμάς να βάλουμε το λιθαράκι μας σε έναν καλύτερο κόσμο:

Επίσημος Χορηγός του 35ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας: Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει για 4η χρονιά, ως Επίσημος Χορηγός, τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο και με γνώμονα τη σημασία του ευ αγωνίζεσθαι στηρίζει και τον Παιδικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ως ονομαστικός Χορηγός.

Φέτος τα Χριστούγεννα γίνε και εσύ Αϊ – Βασίλης: Για 6η συνεχή χρονιά, συγκεντρώνονται παιχνίδια και ρούχα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα παιδιά άπορων οικογενειών Δήμων και ιδρυμάτων και τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Η επόμενη συλλογή, το ερχόμενο Σάββατο 16/12, θα γίνει στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens”, στη Γλυφάδα, στο εμπορικό κέντρο «Galleria», στον Ταύρο, στο εμπορικό κέντρο «ATHENS HEART», στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους.

«Μαζί» με την Alpha Bank για έναν καλύτερο κόσμο

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών αποτελούν προτεραιότητα για την Alpha Bank. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, η τράπεζα μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Μεταξύ πολλών άλλων δράσεων, στις ενέργειες της Alpha Bank περιλαμβάνονταν φέτος και οι εξής:

- Μαζί, με στόχο την υγεία: Η Alpha Bank προσέφερε για τέταρτη συνεχή χρονιά ιατρικά μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό για την ενίσχυση των ιατρείων και των παροχών υγείας στα ελληνικά νησιά. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014 και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”. 

- Οι φθορές που πληγώνουν: Αποκατάσταση και τη συντήρηση εμβληματικών ιστορικών κτηρίων και μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου τους.

- Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και το Θέατρο

- Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Eurobank: Συνεισφορά στην οικονομία, την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη

Δίνοντας προτεραιότητα στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη, η Eurobank εφαρμόζει ένα ευρύτατο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με δράσεις σε έξι βασικούς άξονες:

- Καινοτομία και επιχειρηματικότητα: Στήριξη στην ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια, καινοτομία και αριστεία.

- Η Μεγάλη στιγμή για την Παιδεία: Από το 2003 που ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουν βραβευθεί συνολικά 16.835 μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα.

- Κοινωνική Αλληλεγγύη: Από το 2014 η Eurobank είναι δωρητής και αποκλειστικός χορηγός του Προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές». Μέσα από αυτή τη δράση αυτή μέχρι σήμερα έχει προσφέρει περίπου: 110.000 «δέματα αγάπης» σε 2.032 οικογένειες μαθητών (συνολικά 7.308 μέλη), 1,4 εκ. ευρώ σε δωρεές, 400.000 ευρώ από δωρεές των εργαζομένων και πελατών.

- Στήριξη στον ελληνικό αθλητισμό: Αποκλειστικός χορηγός του Σπύρου Γιαννιώτη από το 2014, Μεγάλος χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ από το 2001

- Πολιτισμός: Αποκλειστικές χορηγίες σε σημαντικές παραγωγές όπερας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, χορηγίες σε παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

-Αποταμίευση ως διαχρονική αξία: Εορτασμός κάθε 31 Οκτωβρίου της Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης με δράσεις ευαισθητοποίησης για την αποταμίευση. 

-Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη: Δέσμευση για το περιβάλλον, Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης, Πολιτικής διαχείρισης Ενέργειας, Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση)

-Διεθνείς συνεργασίες