Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Υπερδιπλάσια κέρδη -"Φαγώθηκαν" από τιτλοποιήσεις


Η δραστική μείωση των κόκκινων δανείων κοστίζει ακριβά στις τράπεζες, επιβαρύνοντας τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Ενδεικτική η περίπτωση της Τρ. Πειραιώς, η οποία υπερδιπλασίασε πέρυσι τα καθαρά κέρδη της από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, επιβαρύνθηκε όμως με σχεδόν εξαπλάσιες εφ' άπαξ ζημίες  από τιτλοποιήσεις και διαγραφές κόκκινων δανείων.

Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, τα προ φόρων κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση υπερδιπλασιάστηκαν στη χρήση 2021 και ανήλθαν σε 665 εκατ. ευρώ. Ομως, με τον συνοπολογισμό των ζημιών από NPEs, το τελικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό κατά 3 δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι οι τακτοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων "κόστισαν" περί τα 3,6 δισ. ευρώ.

Αναλυτικό η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

Βασικές εξελίξεις 2021

- Υλοποίηση του 95% των ενεργειών του σχεδίου Sunrise τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

- Μείωση δείκτη NPE στο 12,5% έναντι 45% πριν από ένα χρόνο, σε τροχιά επίτευξης δείκτη 8% μέχρι το τέλος του 2022.

- Υπεραπόδοση κατά 0,5 δισ. ευρώ της οργανικής ροής NPE το 2021 (1,2 δισ. ευρώ έναντι προσδοκιών 1,7 δισ. ευρώ λόγω Covid).

- Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,9%.

- Εκταμιεύσεις νέων δανείων 6,5 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τον στόχο των 5,7 δισ. ευρώ. Καθαρή πιστωτική επέκταση (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) 1 δισ. ευρώ το 2021.

- Σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 55,4 δισ.ευρώ, +5,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, και τα αμοιβαία κεφάλαια σε επίπεδα ρεκόρ των 3,4 δισ.ευρώ, + 0,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις

- Ισχυρή παραγωγή καθαρών εσόδων από προμήθειες στα 394 εκατ.ευρώ, +25% ετησίως, με ισχυρές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθιστώντας το 4ο 3μηνο 2021 το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς (116 εκατ.).

- Μείωση λειτουργικών εξόδων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, κατά -4%, στα 902 εκατ.,

- Αύξηση κερδών προ φόρων και προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά +10%, στα 1.052 εκατ. ευρώ.

- Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 46%, έναντι 50% το 2020.

- Αξιοσημείωτη μείωση των οργανικών προβλέψεων δανείων στις 53 μ.β. το 4ο 3μηνο 2021, συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE 

- Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 665 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2020.

- Οι ζημίες από τη μείωση των NPE, που οδήγησαν σε εξυγίανση του ισολογισμού, διαμόρφωσαν το καθαρό αποτέλεσμα σε -3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το κεφαλαιακό πλάνο.

Δήλωση διευθύνοντος συμβούλου Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου:

«Για τον Όμιλο Πειραιώς, το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε τον δείκτη NPE σε 12,5% περίπου στο τέλος του 2021, από 45% πριν από ένα χρόνο, και φιλοδοξεί για μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2022, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή θέση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη κερδοφορία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Η πορεία μας το 2021 κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις  6,5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το 2021. Παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ σε αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων.

Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 6,8 δισ. ευρώ, ποσό που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2021 σε όλους τους τομείς.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 665 εκατ.ευρώ, λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους, παρά τη δραστική μείωση των NPE, του ρεκόρ των καθαρών εσόδων από προμήθειες, τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και τη σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Το 2021, η ελληνική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 8%, και έθεσε τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη από το 2022 και για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Η έναρξη των έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η εφαρμογή σχετικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αναμένεται να διασφαλίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω της αβεβαιότητας που εξελίσσεται μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν κινδύνους, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τις τιμές της ενέργειας και των προϊόντων του αγροτικού τομέα, και έχουν ως αποτέλεσμα, αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, τόσο σε ένταση, όσο και σε διάρκεια, οι οποίες ξεπερνούν τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Ωστόσο, με τις προϋποθέσεις για την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να έχουν τεθεί, οι επιπτώσεις ενδέχεται να περιοριστούν με μέτρα ανάλογα της πανδημίας που αναμένεται να ληφθούν σε ευρωπαικό επίπεδο.

Για την Πειραιώς, η στιβαρή υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου μέχρι σήμερα και οι ρεαλιστικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη των στόχων μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία και να προσφέρουμε ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να συμβάλλουμε προς μία συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, έναν στόχο πιο σημαντικό τώρα από ποτέ».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις