Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Ζημιές 358 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 


Ζημιές €358 εκατ. είναι το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς το α' τρίμηνο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων, έναντι ζημιών €340 εκατ. το α'  τρίμηνο του 2020. 

Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €257 εκατ. έναντι ζημίας €12 εκατ. την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε σε ζημία €407 εκατ., συγκρινόμενο με ζημία €232 εκατ.  το 1ο 3μηνο 2020. 

Η μείωση του αποθέματος των NPEs συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid- 19. Τα NPEs μειώθηκαν στα €22,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι €24,1 δισ. ένα χρόνο πριν και €22,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €7 δισ., αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2 ο 3μηνο 2021. Ο pro-forma δείκτης για τις προαναφερόμενες συναλλαγές διαμορφώθηκε στο 35% στο τέλος Μαρτίου 2021. Οι πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα HAPS, αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και θα ολοκληρώσουν τις προσπάθειες εξυγίανσης του ενεργητικού, υποστηριζόμενες από την ενισχυμένη πορεία των κεφαλαίων του Ομίλου.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε €47,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021 αμετάβλητα σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Με τη λήξη της περιόδου αναφοράς, τα δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €37,4 δισ. Το χαρτοφυλάκιο των εγχώριων εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. το 1 ο 3μηνο 2021, με το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο να οδηγεί την τάση. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,2 δισ. το 1 ο 3μηνο 2021, αυξημένες κατά 18% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €50,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση, επανανακτώντας το επίπεδο προ κρίσης. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €0,6 δισ. το 1 ο 3μηνο 2021, με βελτίωση στα υπόλοιπα όλων των κατηγοριών πελατών. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 10 μονάδες βάσης το 1 ο 3μηνο 2021 έναντι 12 μονάδων βάσης το 4 ο 3μηνο 2020.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στο 12,1%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 14,2%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες, μετά την ευελιξία που δόθηκε από τις εποπτικές αρχές λόγω του Covid-19, διαμορφώνονται στο 11,25%. Ο δείκτης CET1, pro-forma για την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται σε 15,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 17,5%. Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνονται σε 13,6% and 15,7% αντίστοιχα.

Χρ. Μεγάλου: Στηρίζουμε την οικονομική ανάκαμψη

Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, ο όμιλος εργάζεται συστηματικά, με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunrise, προκειμένου να στηρίξει την επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να ενισχυθεί από τα τέλη του 2021 και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, διατηρεί ισχυρό δείκτη κεφαλαιαικής επάρκειας ύψους 17,5% ενώ από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών ύψους 1 δισ. ευρώ έχει διασφαλίσει τα 800 εκατ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ θα ολοκληρωθούν στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με το σχέδιο Sunrise που υλοποιείται με γοργό ρυθμό, οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega ύψους 7 δισ. ευρώ, θα ολοκληρωθούν στο τρέχον τρίμηνο ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τις τιτλοποιήσεις Sunrise 1 και 2, συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ και οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) μέσα στο επόμενο 12μηνο, σύμφωνα με το σχεδιασμό.

Ειδικότερα στην δήλωση του ο κ. Μεγάλου επισημαίνει ότι «καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη ενισχύονται. Η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunrise προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει».

«Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική προόδο σε όλους τους τομείς του στρατηγικού μας σχεδίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών 1 δισ. ευρώ κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα 0,8 δισ. ευρώ έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα 0,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο. Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Πειραιώς διατηρεί ισχυρό δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 17,5%. Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs είναι σε τροχιά επίτευξης, με τις τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix-Vega ύψους 7 δισ.ευρώ να αναμένεται να αποαναγνωρισθούν από τον ισολογισμό του Ομίλου στο τρέχον τρίμηνο. Η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 1 ύψους 7 δισ. ευρώ βρίσκεται στη φάση δεσμευτικών προσφορών και αναμένουμε το κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, επιταχύνουμε την υλοποίηση συναλλαγών που θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού, και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, όπως η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 2 ύψους 4 δισ. ευρώ και η πώληση χαρτοφυλακίων NPEs ύψους 1,5 δισ. ευρώ τα οποία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων "HAPS 2» ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

«Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, η λειτουργική μας πρόοδος ως τώρα υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις του σχεδίου. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, με στόχο τα 5,7 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις δανείων το 2021. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν άνω των 50 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, για πρώτη φορά από το 2015. Τα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη δυναμική του Ομίλου Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Environment, Society, Governance), σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές για την υπεύθυνη τραπεζική, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει, ενώ η αναγνώριση του κλιματικού κινδύνου και η διαχείρισή του αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η μόνη ελληνική τράπεζα, μεταξύ 300 κορυφαίων εταιρειών στην Ευρώπη όσον αφορά πρωτοβουλίες και δραστηριότητες διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους Financial Times. Αναμένουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα και αξιοποιούμε τις επιτυχίες που έχουμε ήδη καταφέρει: μία ακόμα τιμητική διάκριση προήλθε από την EBRD. Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές» για την επίδοσή της στους τομείς του ESG και της βιώσιμης τραπεζικής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ατζέντα ESG, προκειμένου να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνει επίσης ο κ. Μεγάλου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις