Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Αναπροσαρμογές επιτοκίων


Η τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,021% [2,1 μονάδες βάσης].   

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 08.06.2021.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.