Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: 79 εκατ. στους μετόχους και πρόβλεψη για υψηλότερα κέρδη φέτος


 Υψηλότερα κέρδη και μερίσματα "υπόσχεται" για τη φετινή χρήση η Τρ. Πειραιώς, αναθεωρώντας επί τα βελτίω τις προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών και της κερδοφορίας της.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 1 δισ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση, με σημαντική αύξηση των εσόδων από τόκους, η οποία θα υπερβεί τι αρχικές προβλέψεις.

Στους μετόχους θα διανεμηθεί το 25%-30% των φετινών καθαρών κερδών.

Προς το παρόν, η τράπεζα έλαβε έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για να διανείμει στους μετόχους της 79 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2023. Η διανομή θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024. Τα μερίσματ θα καταβληθούν εντός του Ιουλίου.

Οσον αφορά τις ςπροβλέψεις για τις επιδόσεις της στην τρέχουσα χρήση, τράπεζα αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι "μετά από αξιολόγηση των τάσεων και εκτιμήσεων για το έτος", αναβαθμίζει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2024, έναντι εκείνων που δημοσιεύθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2024, ως ακολούθως:

  -  ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 15% έναντι 14% προηγουμένως (εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,85 έναντι €0,80 προηγουμένως), με καθαρά κέρδη περίπου €1,0 δισ. έναντι €0,9 δισ. προηγουμένως,
 -   υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2024 περίπου €2,0 δισ. από €1,9 δισ. προηγουμένως, λόγω χαμηλότερου κόστους καταθέσεων έναντι του προϋπολογισμού, από περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις.

- Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 2,7% έναντι 2,6% προηγουμένως,
 -  Επιβεβαίωση της σταθερής τροχιάς ανάπτυξης, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2024 να αυξάνεται σε περίπου €31,7 δισ. σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για €31,5 δισ.,
  -  ενίσχυση της παραγωγής εσόδων από προμήθειες στα επίπεδα του 1ου τριμήνου 2024, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% ως ποσοστό επί του ενεργητικού για το 2024 σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση 0,7% αντίστοιχα,
  -  συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται κάτω του 33% για το 2024, έναντι εκτίμησης για επίπεδο χαμηλότερo του 35% προηγουμένως,
  -  χαμηλότερο κόστος κινδύνου για το 2024 σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της Piraeus βασίζεται πλέον σε εκτίμηση για μέσο Euribor 3 μηνών στο 3,6% για το 2024 έναντι 3,8% προηγουμένως, με την εκτίμηση ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί σε 3,25% στο τέλος του 2024, έναντι 3,75% προηγουμένως.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα