Ασφαλιστική Αγορά

To SEE Fund πουλάει τη συμμετοχή του στην ασφαλιστική EIG


Το ελληνικών συμφερόντων South Eastern Europe Fund (SEEF) ρευστοποιεί τη συμμετοχή του στη βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία EuroIns Insurance Group (EIG), αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Όπως ανακοινώθηκε, θα μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που κατέχει (10,64%)  στον όμιλο Eurohold Bulgaria, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία  το στρατηγικό πλάνο της επένδυσης.

Με σύμβουλο την Global Finance, το SEEF επένδυσε στην EuroIns το 2008, με σκοπό να βοηθήσει στην επέκταση και την ανάπτυξή των εργασιών της στις αγορές των Βαλκανίων.

Στη δεκαετία που μεσολάβησε, η EuroIns αύξησε τον κύκλο εργασιών της από 95 σε 330 εκατ. ευρώ και έγινε η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ασφαλιστική εταιρία των Βαλκανίων.

Το South Eastern Europe Fund δημιουργήθηκε το 2006 από την Global Finance με σκοπό να αξιοοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες στις τότε δυναμικά αναπτυσσόμενες  αγορές της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης

Στους επενδυτές του Fund περιλαμβάνονται ελληνικά και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, όλες οι ελληνικές τράπεζες, καθώς και κορυφαία ονόματα της επιχειρηματικής και εφοπλιστικής κοινότητας.