Χρηστικά

Το έλλειμμα του ΕΦΚΑ «τρώει» τις μειώσεις των εισφορών


Το ταμείο θα εμφανίσει έλλειμμα της τάξης των 48,6 εκατ. ευρώ έναντι της αρχικής πρόβλεψης για πλεόνασμα ύψους 245 εκατ. ευρώ

Το έλλειμμα του ΕΦΚΑ «τρώει» τις μειώσεις των εισφορών που η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει για την τετραετία 2020 - 2023.

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, θα εμφανίσει φέτος έλλειμμα αντί πρόβλεψης για πλεόνασμα, με αποτέλεσμα η τρόικα να «ανάβει κόκκινο» στη σχεδιαζόμενη μείωση των εισφορών από το 2020, καθώς η κίνηση θα διεύρυνε το έλλειμμα του ασφαλιστικού οργανισμού.

Σημειώνεται πως το κόστος των παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό υπολογίζεται σε 2,5 δισ. ευρώ, που σημαίνει ισόποση «τρύπα» στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Η τελευταία εκτίμηση των επιτελών του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι φέτος θα εμφανίσει έλλειμμα της τάξης των 48,6 εκατ. ευρώ έναντι της αρχικής πρόβλεψης για πλεόνασμα ύψους 245 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ φέτος θα παρουσιάσει μία αστοχία της τάξης των 293,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην επιστροφή 120 εκατ. ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017, στην αλλαγή στη βάση υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στη μείωση των επιτοκίων και κατά συνέπεια των αποδόσεων του ειδικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι η ανταπόκριση των οφειλετών στη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν ήταν η αναμενόμενη, ώστε να προκύψουν πρόσθετα έσοδα, υπάρχει διάχυτος προβληματισμός για το 2020, καθώς το ΕΦΚΑ μπορεί να εμφανίσει ξανά έλλειμμα ενδεχομένως και μεγαλύτερο από το φετινό και χωρίς της μείωση των εισφορών.

Σε ότι αφορά στη μείωση των εισφορών, οι οποίες πιθανότατα ναυαγούν, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προέβλεπε ότι η μείωση θα ανέλθει σε 5 εκατοστιαίες μονάδες, σταδιακά στην τετραετία από το 2020 μέχρι και το 2023.

Ειδικότερα, οι συνολικές, εργοδοτικές και εργατικές, ασφαλιστικές εισφορές θα μειώνονταν, εφόσον εφαρμοστεί, κατά 1,25% το 2020, κατά 1,25% το 2021, κατά 1,25% το 2022 και κατά 1,25 % το 2023.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, οι κρατήσεις συνολικά υπέρ του ΕΦΚΑ θα ανέλθουν στο 18,75% το 2020, στο 17,5% το 2021, στο 16,25% το 2022 και τελικά στο 15% το 2023.

Επίσης, κάθε χρόνο, στο διάστημα 2020-2023, θα μειώνονται 0,625 μονάδες τόσο οι εργοδοτικές εισφορές όσο και οι εργατικές εισφορές. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, το 2023 οι εργοδοτικές εισφορές θα πέσουν στο 10,83% έναντι του 13,33% που είναι σήμερα, δηλαδή κατά 2,5 μονάδες.

Παράλληλα, οι εργατικές εισφορές θα μειωθούν σταδιακά έως το 2023 στο 4,17% έναντι του 6,67% που είναι σήμερα.
Όλα αυτά όμως τελούν υπό την αίρεση των ελλειμμάτων του ΕΦΚΑ και το πιθανότερο είναι η αναβολή για το 2021 της έναρξης της μείωσης των εισφορών.

Διαβάστε επίσης