Τράπεζες

Tο 4,9% έφτασε η συμμετοχή της Capital Group Companies στη Eurobank


Με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.», η Τράπεζα Eurobank Ergasias γνωστοποίησε πως το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, κατήλθε στις 09.01.2020 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

Συγκεκριμένα, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,9428%,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 183.336.267 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank.