Επιχειρήσεις

Το 2020 έτοιμη η νέα Πανευρωπαϊκή Σύνταξη


.. .στο πλαίσιο της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών

Προς το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν ή αλλιώς PEPP (Pan-European Private Pension Product) κινείται πλέον η Ευρώπη στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με στόχο την δημιουργία μίας συνταξιοδοτικής αγοράς η οποία θα ενισχύσει τις μακροχρόνιες συλλογικές επενδύσεις, από την συγκέντρωση των εισφορών.

Πρόκειται για ένα αποταμιευτικό προϊόν το κατά την ωρίμανση του δίνει την δυνατότητα ενός εφάπαξ ποσού ή σύνταξη. Το PEPP ήδη μελετάται και σχεδιάζεται και η διανομή του θα ενισχυθεί σημαντικά και από τις νέες οδηγίες για τις ασφάλειες, τις συντάξεις και τις επενδύσεις που περνά η ΕΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Ελλάδα η οποία αναμένεται μεταξύ άλλων να ενισχύσει το τρίτο πυλώνα ασφάλισης

Το Συνταξιοδοτικό – αποταμιευτικό θα είναι τυποποιημένο, ήτοι θα έχει ίδια χαρακτηριστικά στα κράτη θα προσφέρεται από τις ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων και θα στοχεύει στην μακροχρόνια αποταμίευση.

Το PEPP δεν είναι πρόγραμμα ασφάλισης υποχρεωτικό είναι συμπληρωματικό  και ανήκει στον τρίτο πυλώνα ασφάλισης ενώ η άδεια διανομής του θα δίδεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Συντάξεων, EIOPA.

Σύμφωνα με μελέτη της EY η έκδοση θα οδηγήσει στις επενδύσεις στα 2,1 τρισεκ. μέχρι το 2030 από 1,4 τρισεκ. που βρίσκονται περίπου σήμερα.

Το PEPP αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το 2020 και θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ελ. Ερμ