Επιχειρήσεις

Τιτάν: Υπερδιπλασίασε τα κέρδη στο 9μηνο – Ισχυρές πωλήσεις


Υπερδιπλασιασμό των κερδών μετά από φόρους και ισχυρές πωλήσεις εμφάνισε η Tιτάν στο 9μηνο.

Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €197,6 εκ., ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% και διαμορφώθηκαν σε 1.892 εκατ. ευρώ, χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε όλες τις αγορές και στα αυξημένα επίπεδα τιμών. 

Επίσης, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 72% και διαμορφώθηκαν σε 397 εκ. το εννεάμηνο, καθώς αποκαταστάθηκαν τα περιθώρια κέρδους. Όλες οι αγορές κατέγραψαν διψήφια αύξηση της κερδοφορίας χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, στη δυναμική των τιμών και στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, σαν αποτέλεσμα των ψηφιακών συστημάτων παραγωγής, του βελτιωμένου ενεργειακού μείγματος και της συγκράτησης του κόστους ενέργειας. 

Ακόμη: 

  • Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,5x. Ο οίκος αξιολόγησης S&P αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου σε «BB» με θετική προοπτική, ενώ δόθηκε αξιολόγηση «BB+» από τον οίκο Fitch. 
  • Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €158 εκ., εστιάζοντας σε έργα ανάπτυξης δυναμικότητας και εργασιών, ενεργειακής αποδοτικότητας και βελτίωσης logistics.
  • Ανακοινώνεται νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €20 εκ., το οποίο θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα.
  • Το 3ο τρίμηνο ο Όμιλος μείωσε περαιτέρω τον δείκτη κλίνκερ προς τσιμέντο (76,9% έναντι 78,4% πέρυσι) και αύξησε σε επίπεδα ρεκόρ τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (19,1%, +2 ποσοστιαίες μονάδες), μειώνοντας τις ειδικές καθαρές εκπομπές CO2 κατά 2,1%, έναντι του 3ου τριμήνου 2022.
  • Ο φορέας MSCI αναγνώρισε και πάλι τις κορυφαίες επιδόσεις του Τιτάνα σε θέματα ESG, αξιολογώντας τον Όμιλο με «ΑΑ» για τρίτη συνεχή χρονιά.
  • Οι θετικές προοπτικές διατηρούνται για το έτος, χάρη στα επίπεδα ζήτησης στις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου, στα σταθερά επίπεδα τιμών και στην περαιτέρω βελτίωση του κόστους, ως αποτέλεσμα υλοποίησης επενδυτικών έργων.

Αναλυτικά τα μεγέθη:

Ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική του και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους και κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο  αυξήθηκαν κατά 5,9% σε €663,2 εκ., συγκριτικά με €626,3 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική αύξηση ύψους 63,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε €155,5 εκ. Οι αυξημένοι όγκοι, τα θετικά επίπεδα τιμών, η λειτουργική αποδοτικότητα, το βελτιωμένο ενεργειακό μίγμα και η συγκράτηση του κόστους ενέργειας, συνέβαλαν αθροιστικά στην αποκατάσταση του περιθωρίου κέρδους.

Αν και παρατηρήθηκε μερική υποχώρηση του ενεργειακού κόστους σε τομείς όπως των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας -συγκριτικά με τα επίπεδα  ρεκόρ που καταγράφηκαν το 2022- η αγορά συνέχισε να δέχεται πιέσεις από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις του κόστος εργασίας, των πρώτων υλών και άλλων παραμέτρων του κόστους παραγωγής.

Ωστόσο, η δυναμική θέση του Ομίλου σε αγορές με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά διατήρησε αμείωτη τη ζήτηση τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο όσο και κατά της διάρκεια του εννεαμήνου. 

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2023 κατέγραψαν αύξηση 13,9% και διαμορφώθηκαν σε €1.892,2 εκ., ενώ τα κέρδη EBITDA κατά την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €396,7 εκ., καταγράφοντας  σημαντική αύξηση ύψους 71,5% έναντι του 2022. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €197,6 εκ., έναντι €89,1 εκ. κατά το ίδιο διάστημα του 2022.

Επενδύσεις και Χρηματοδότηση

Χάρη στα υψηλά κέρδη EBITDA των €397 εκ. και παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες ύψους €158 εκ., οι οποίες είχαν αναπτυξιακό χαρακτήρα και επίκεντρο την αποτελεσματική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση των logistics, οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν σε €160 εκ., συγκριτικά με εκροές ύψους €73 εκ. το ίδιο διάστημα του 2022.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023 μειώθηκε κατά €147 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και ανήλθε σε €765 εκ. Σε συνδυασμό με την αυξημένη κερδοφορία, ο λόγος καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 1,5x, επίπεδο συμβατό με την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας. Το καλοκαίριτου 2023 η TCI έλαβε από τον οίκο Fitch αξιολόγηση “BB+”, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2023 ο οίκος S&P αναβάθμισε την TCI σε «BB» με θετική προοπτική.

Αποφάσεις διοίκησης 

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη ενός νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €20 εκ. και εκτιμώμενης διάρκειας 9 μηνών. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά τη λήξη του υφιστάμενου προγράμματος αξίας €10 εκ, το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2023 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Προοπτικές

Παρά τις ενδείξεις ανθεκτικότητας το 2023, οι συνέπειες της αυστηρής νομισματικής πολιτικής για την καταπολέμηση του πληθωρισμού αναμένεται να περιορίσουν προσωρινά την οικονομική δραστηριότητα και οι επιμέρους γεωγραφικοί τομείς ανά τον κόσμο να εμφανίσουν διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις ανέτρεψαν εκ νέου τις τάσεις των αγορών, ενώ η ορατότητα είναι και πάλι  περιορισμένη. 

Η αμερικανική οικονομία εμφάνισε μεγάλη ανθεκτικότητα μέχρι στιγμής, όμως οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed για να περιορίσει τον πληθωρισμό ενδέχεται να επιφέρουν επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ίσως και για τους πρώτους μήνες του 2024. Οι επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων είναι ήδη ορατές στον κλάδο κατοικιών. Ωστόσο, αυτή η επιβράδυνση εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή σε σχέση με τις  μακροπρόθεσμες τάσεις, χάρη στα δημογραφικά θεμελιώδη μεγέθη στις μεγάλες αστικές περιοχές των ΗΠΑ - ιδίως στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες που εμφανίζουν έντονα χαρακτηριστικά ανάπτυξης, καθώς και στα χαμηλά επίπεδα κατοικιών διαθέσιμων προς πώληση.

Οι επενδύσεις σε έργα υποδομών και σε εμπορικά ακίνητα αναμένεται ότι θα συνεχιστούν αμείωτες χάρη στη συνεχιζόμενη ροή κονδυλίων αλλά και στον επαναπατρισμό  βιομηχανικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο χαρακτήρας αυτών των επενδύσεων συνεπάγεται ότι τα οφέλη τους θα είναι μακροβιότερα από οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση. Ο Όμιλος είναι καλά τοποθετημένος τόσο στις γεωγραφικές περιοχές όσο και στα τμήματα αγοράς που πρόκειται να επωφεληθούν από αυτές τις τάσεις και αυτό αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξη των επιδόσεων του Ομίλου.

Η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα καταγράψει δυναμικές επιδόσεις, καθώς υλοποιούνται κρατικές επενδύσεις ύψους €8 δις σε έργα υποδομών σε όλη την επικράτεια, οι οποίες στηρίζονται από το υγιές μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει τη χώρα. Τα οφέλη των πρόσφατων επενδύσεων των εργοστασίων μας σε εναλλακτικά καύσιμα αναμένεται να γίνουν πιο ορατά έως τις αρχές του 2024. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσει  περισσότερα προϊόντα προστιθέμενης αξίας για την ισχυρή πελατειακή βάση του, να επενδύει σε πράσινα προϊόντα με στόχο την ανάπτυξη και να ενισχύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Η αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τα βελτιωμένα επίπεδα επιδόσεων που κατέγραψε φέτος, καθώς το επενδυτικό κλίμα παραμένει αισιόδοξο. Ο συγκεκριμένος γεωγραφικός τομέας, όμως, συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, οι επενδύσεις επηρεάζονται από το μακροοικονομικό περιβάλλον, τα εμβάσματα προς τις χώρες, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τον τουρισμό. 

Στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας καθοριστικό ρόλο στο άμεσο μέλλον θα διαδραματίσουν οι περιοριστικές μακροοικονομικές συνθήκες και η αδυναμία των τοπικών νομισμάτων. Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η αύξηση του πληθυσμού και τα συναφή έργα υποδομών -που λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για την οικονομία- δεν επαρκούν, καθώς αντισταθμίζονται από το υποτονικό μακροοικονομικό κλίμα. Μέχρι να  σταθεροποιηθούν οι συνθήκες, ο Όμιλος θα καλύπτει την εγχώρια ζήτηση στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί τις εξαγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να διαχειριστεί με ευελιξία τις δυνατότητές του. Στην Αίγυπτο, ο Όμιλος επισπεύδει τις επενδύσεις που αφορούν την βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, προκειμένου να αυξήσει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και να μειώσει τις δαπάνες του.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει τις αναπτυξιακές προσπάθειές του για την υλοποίηση της στρατηγικής που έχει τεθεί για το 2026, με βάση το προσανατολισμένο στην απόδοση και ταχεία εκτέλεση τοπικό μοντέλο λειτουργίας. Οι προτεραιότητες του Ομίλου εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής θέσης στις επιμέρους περιοχές μέσω της ανάπτυξης του δικτύου διάθεσης και διανομής και της ενίσχυσης του λειτουργικού μοντέλου καθώς και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων υλικών και υπηρεσιών που προσφέρουν νέα  «πράσινα» προϊόντα καθώς και καινοτόμα προϊόντα υψηλών επιδόσεων. Παράλληλα προτεραιότητα συνιστά και η εφαρμογή της τεχνολογίας ως καθοριστικού παράγοντα για την επίτευξη της ανάπτυξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού στην παραγωγή και της προσφοράς ενός δυναμικού δικτύου διανομής και μιας μοναδικής εμπειρίας για τον πελάτη.


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Τιτάν