Χρηστικά

Τις εισφορές Ιουνίου των μη μισθωτών γνωστοποίησε ο ΕΦΚΑ


Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κοινοποιήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2019 των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ο ΕΦΚΑ ορίζει την Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).