Χρηστικά

Τι θα ισχύσει για τηλεεργασία και αναστολή συμβάσεων


Με απόφαση του υπουργού Εργασίας επέρχονται αλλαγές και διορθώσεις και γίνονται αποσαφηνίσεις στις διατάξεις της Π.Ν.Π για την αναστολή συμβάσεων. Ειδική μνεία γίνεται για την τηλεεργασία. Οπως διευκρινίζεται:

- Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης, εάν συνεχίζουν να εργάζονται εκ του μακρόθεν (τηλεεργασία), δεν παίρνουν τα 800 ευρώ της "αποζημίωσης ειδικού σκοπού".

- Ομως, οι επιχειρήσεις αυτές (που εντάσσονται στα μέσα στήριξης βάσει ΚΑΔ και αναστέλλουν προσωρινά τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι τους να γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ), μπορούν  να συμφωνήσουν με κάποιους υπαλλήλους να παρέχουν τηλεεργασία, μόνο για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης.

Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή μπορεί να φθάνει έως το ύψος της διαφοράς μεταξύ κανονικών αποδοχών και αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  • Αν λογουχάρη ένας εργαζόμενος αμείβεται με 1.200 ευρώ  και η σύμβαση του ανασταλεί, αν συνεχίσει να παρέχει τηλεεργασία για κάποιες ώρες ημερησίως, θα πάρει από το κράτος το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ και από την επιχείρηση τα 400 ευρώ της διαφοράς από τον κανονικό μισθό του.

Πριν ξεκινήσει η τηλεεργασία, πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία, που τηρείται στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην τηλεεργασία, υποβάλλεται ΑΠΔ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν, καλύπτονται από τον εργοδότη.

Διαβάστε επίσης