Επιχειρήσεις

Θριάσιο II: Παραχωρείται για 25 χρόνια, σε 2 φάσεις ο διαγωνισμός


Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ, το έργο που στοχεύει στην παραχώρηση περίπου 1.450 στρεμμάτων του ακινήτου που βρίσκεται στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΣΕ.

Οι διαδικασίες μάλιστα για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζουν ως καταληκτική ημερομηνία την 18η Μαρτίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη.

Οι δεσμεύσεις άλλωστε της χώρας έναντι των Θεσμών καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών, με τον ΟΣΕ να έχει στόχο την ολοκλήρωση της α' φάσης, ώστε να δοθεί παράταση από τις Βρυξέλλες και να μην ζητηθεί η επιστροφή κονδυλίων

Η υπόθεση, υπενθυμίζεται αφορά, στο σενάριο επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων, που είχε λάβει παλαιότερα η χώρα, λόγω των καθυστερήσεων για τα έργα στο Θριάσιο.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία της κυβέρνησης με την Κομισιόν για να μην επιστραφεί η κρατική ενίσχυση παρέχει διορία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019, να προχωρήσει στην παραχώρηση του ακίνητου για εκμετάλλευση σε τρίτους μέσω διαγωνισμού.

Εν τέλει, οι 2 φάσεις του διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:

 • Α΄ φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος,
 • Β΄ φάση: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Κατά τη Β΄ φάση του διαγωνισμού, θα καθοριστούν οι βασικές, τεχνικές χρηματοοικονομικές παράμετροι του έργου και θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης εξειδικεύεται στο τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνοπτικά, περιλαμβάνει, ιδίως:

 • 1) μεταφόρτωση συνδυασμένων μεταφορών
 • 2) εξυπηρέτηση Ε/Κ
 • 3) μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών
 • 4) μεταφόρτωση γενικού φορτίου
 • 5) μεταφόρτωση οχημάτων
 • 6) υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και τελωνείου
 • 7) μεταφόρτωση υγρών φορτίων
 • 8) συντήρηση υποδομών του Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ., πέραν των σιδηροδρομικών
 • 9) εποπτεία Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ. Θριασίου
 • 10) φύλαξη Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ. Θριασίου

 

Διαβάστε επίσης