Άμυνα & Διπλωματία

Θέσεις οπλιτών προκήρυξαν οι Ένοπλες Δυνάμεις


Δύο προκηρύξεις για 400 συνολικά θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στο Πολεμικό Ναυτικό έγιναν γνωστές.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά σε 350 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η άλλη σε 50 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως εγκρίθηκε για το έτος 2020 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τετρακοσίων 400 οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία έτη.