Ενέργεια

Επενδύσεις €170 εκατ. σε πλωτά φωτοβολταϊκά από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή


Επενδυτικό project 170 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για τη δημιουργία τριών φωτοβολταϊκών πάρκων σε τεχνητές λίμνες-ταμιευτήρες υδροηλεκτρικών έργων στον  Αχελώο και στον Αραχθο Ποταμό. Η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αιτήσεις για για τρεις εγκαταστάσεις πλωτών φωτοβολταϊκών συνολική ισχύος 265 MW.

ΟΙ αιτήσεις για την ανάπτυξη έργων αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας παραγωγής καθαρής ενέργειας αφορούν στην εγκατάσταση:

- 120 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Καστρακίου  
- 103 MW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Πουρναρίου.
- 42 ΜW στον Τεχνητό Ταμιευτήρα Στράτου

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για την ανάπτυξη των τριών εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα ξεπεράσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση των τριών πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων αφορά σε σημεία που βρίσκονται εκτός περιοχών Natura και προβλέπει ποσοστό κάλυψης που δεν υπερβαίνει το 5,5%, σύμφωνα με τις Διεθνείς Πρακτικές Βιωσιμότητας.

Η νέα επένδυση του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έρχεται να προστεθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα παραγωγής κι αποθήκευσης καθαρής ενέργειας που έχει ήδη ανακοινωθεί και το οποίο αφορά την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας με αντλησοταμίευση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των τριών πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων θα αυξήσει τον υφιστάμενο στόχο για συνολική εγκατεστημένη ισχύ την προσεχή πενταετία της τάξης των 2,8 GW σε επίπεδα άνω των 3 GW.

Αυτή τη στιγμή, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου σε Ελλάδα κι εξωτερικό ανέρχεται σε 1373 MW, ενώ επιπλέον 430 MW είναι υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή. 

Διαβάστε επίσης