Αγορές

Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 9.500 ιδίων μετοχών


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, προέβη την 27/1/2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 9.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,1498 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 20.422,96 ευρώ.