Αγορές

Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 22.000 ιδίων μετοχών


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, προέβη την 26/1/2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 22.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,1093 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 46.405,20 ευρώ.