Επιχειρήσεις

Τέλος στην αντιδικία Προμηθευτικής με εταιρείες που είχαν κινηθεί εναντίον της


Σε συμφωνία - όπως αποτυπώνεται σε σχετική ανακοίνωση - ήρθε η Προμηθευτική Τροφίμων του ομίλου Μασούτη με τις 2 εταιρείες που είχαν προβεί σε δικαστικές διεκδικήσεις.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η Προμηθευτική Τροφίμων η οποία εξαγοράστηκε από τον όμιλο Μασούτη, είχε εμπλακεί τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια δημόσια δικαστική αντιδικία μετά από προσφυγές δύο εταιριών.

Συγκεκριμένα είχε δημοσιοποιηθεί με ανακοίνωση, πως υπήρξε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Προμηθευτικής Τροφίμων με αφορμή προσφυγή στο Δικαστήριο δύο εταιρειών που «διατηρούσαν» απαιτήσεις ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ κατά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕ.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Με ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρίας Νίκος Αγαπηνός, που εκπροσωπεί τις εταιρίες «Ελευθέριος Κιαχάκης AE εμπορίας κρεάτων», και «Σ & Κ. Ζαφειρόπουλος ΟΕ» αναφέρεται πως «μετά από αμοιβαίες εξηγήσεις και προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων, μεταξύ των παραπάνω εταιριών και της Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ, αποδείχτηκε και έγινε κατανοητό, ότι ουδέποτε έλαβε χώρα μεταβίβαση επιχείρησης ή οποιουδήποτε στοιχείου μεταξύ της «Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ» και της «Προμηθευτικής Κρεάτων ΑΕ» και ως εκ τούτου δεν αποδείχτηκε καμία υποχρέωση της «Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ» , προς τις παραπάνω εταιρίες , οι οποίες και απέσυραν κάθε σχετική αντιδικία».

Άλλωστε μετά την ανακοίνωση του θέματος τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η εταιρεία «Δ. Μασούτης Α.Ε.», είχε αναφέρει πως «το τελευταίο διάστημα και μετά τη δημοσίευση της εξαγοράς της εταιρίας «Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε.» από την εταιρία «Δ. Μασούτης Α.Ε.», υπάρχει προσπάθεια συγκεκριμένων εταιριών να εμπλέξουν την Προμηθευτική σε δικαστικές διαμάχες για διαφορές που έχουν οι τελευταίες με άλλα νομικά πρόσωπα, με τα οποία η «Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε.» είτε δεν έχει καμία συνεργασία, είτε είχε συνεργασία κατά το παρελθόν και αυτή έχει λήξει».

 

 

 

Με μια ξεκάθαρη δήλωση του νομικού γραφείου που εκπροσωπεί τις δύο εταιρείες οι οποίες είχαν κινηθεί εναντίον της, έληξε η "αντιδικία" για την υπόθεση της "Προμηθευτικής Τροφίμων", η οποία εξαγοράστηκε από τον όμιλο Μασούτη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε δημοσιοποιηθεί πως υπήρξε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της "Προμηθευτικής Τροφίμων" με αφορμή προσφυγή στο Δικαστήριο δύο εταιρειών που "διατηρούσαν" απαιτήσεις ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ κατά της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕ.

Τώρα όμως, με ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Αγαπηνός, που εκπροσωπεί τις εταιρίες "Ελευθέριος Κιαχάκης AE εμπορίας κρεάτων", και "Σ & Κ. Ζαφειρόπουλος ΟΕ" αναφέρεται πως "μετά από αμοιβαίες εξηγήσεις και προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων μεταξύ των παραπάνω εταιρειών και της Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ, αποδείχτηκε και έγινε κατανοητό ότι ουδέποτε έλαβε χώρα μεταβίβαση επιχείρησης ή οποιουδήποτε στοιχείου μεταξύ της "Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ" και της "Προμηθευτικής Κρεάτων ΑΕ" και ως εκ τούτου δεν αποδείχτηκε καμία υποχρέωση της "Προμηθευτικής Τροφίμων ΑΕ" προς τις παραπάνω εταιρίες, οι οποίες και απέσυραν κάθε σχετική αντιδικία".    

Άλλωστε, μετά την ανακοίνωση του θέματος τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η εταιρεία "Δ. Μασούτης Α.Ε." είχε αναφέρει πως "το τελευταίο διάστημα και μετά τη δημοσίευση της εξαγοράς της εταιρείας "Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε." από την εταιρεία "Δ. Μασούτης Α.Ε.", υπάρχει προσπάθεια συγκεκριμένων εταιρειών να εμπλέξουν την Προμηθευτική σε δικαστικές διαμάχες για διαφορές που έχουν οι τελευταίες με άλλα νομικά πρόσωπα, με τα οποία η "Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε." είτε δεν έχει καμία συνεργασία, είτε είχε συνεργασία κατά το παρελθόν και αυτή έχει λήξει".

Διαβάστε επίσης