Πολιτική

Τέλος η Β. Θάνου από την Επ. Ανταγωνισμού με διαπιστωτική πράξη


Εξεδόθησαν σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019, εκπίπτουν:

  • Η Πρόεδρος Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου,
  • Η Αντιπρόεδρος Άννα Νάκου και
  • Οι Εισηγητές – τακτικά Μελη, Ιωάννης Παύλοβιτς και Νικόλαος Ζευγώλης.

Η ως άνω έκπτωση, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9-8-2019.

Διαβάστε επίσης