ΙΟΝ
Επιχειρήσεις

ION: Άλμα στο ποσοστό προμηθειών από ελληνικές εταιρείες το 2022

Έχοντας ξεπεράσει με επιτυχία τις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων σε μία χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία, η ΙΟΝ, παρέμεινε πιστή στις δεσμεύσεις της και τους στόχους της προς την ...