γονεϊκότητα
Υγεία

Το "σύμπλεγμα της Μήδειας": Όταν ένας γονέας χρησιμοποιεί το παιδί ως "όπλο" απέναντι στον άλλο

"Το σύνδρομο της Μήδειας" αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο ένας γονέας χρησιμοποιεί το παιδί του για να εκδικηθεί ή να πιέσει τον άλλο. Μπορεί να εκδηλωθεί -συνειδητά ή ασυνε...