ευρώ
Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,17%, στα 1,1435 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1435 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 130,7400 γεν, στο 0,8354 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,22%, στα 1,1471 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,1471 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 131,2640 γεν, στο 0,8347 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,16%, στα 1,1349 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16% και διαμορφώνεται στα 1,1349 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 130,7610 γεν, στο 0,8333 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,27%, στα 1,1334 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,27% και διαμορφώνεται στα 1,1334 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 131,0430 γεν, στο 0,8338 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,12%, στα 1,1313 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1313 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 130,9540 γεν, στο 0,8351 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,17%, στα 1,1308 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1308 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 131,0670 γεν, στο 0,8344 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,27%, στα 1,1342 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,27% και διαμορφώνεται στα 1,1342 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 130,7000 γεν, στο 0,8389 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,34%, στα 1,1313 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,34% και διαμορφώνεται στα 1,1313 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 130,1900 γεν, στο 0,8401 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,19%, στα 1,1292 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,1292 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 129,8000 γεν, στο 0,8413 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,08%, στα 1,1321 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,1321 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 129,9700 γεν, στο 0,842...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,07%, στα 1,1317 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,1317 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 129,6970 γεν, στο 0,844...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,18%, στα 1,1302 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,1302 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,3400 γεν, στο 0,8527 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,17%, στα 1,1266 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1266 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 127,8400 γεν, στο 0,8528 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,10%, στα 1,1274 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,1274 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,1240 γεν, στο 0,8493 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,36%, στα 1,1284 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,36% και διαμορφώνεται στα 1,1284 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,2000 γεν, στο 0,8529 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,09%, στα 1,1291 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,09% και διαμορφώνεται στα 1,1291 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,2400 γεν, στο 0,854...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,17%, στα 1,1325 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,1325 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,4650 γεν, στο 0,8573ψμε τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,14%, στα 1,1288 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,1288 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,1960 γεν, στο 0,8523 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,22%, στα 1,1347 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,1347 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 127,9800 γεν, στο 0,851...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,19%, στα 1,1317 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,19% και διαμορφώνεται στα 1,1317 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 128,3360 γεν, στο 0,8506 με τη στερλί...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,41%, στα 1,1274 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,41% και διαμορφώνεται στα 1,1274 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 127,7250 γεν, στο 0,8453 με τη...