Τράπεζες

Τα οικονομικά της αποτελέσματα παρουσιάζει η Eurobank


Πληροφορίες για το πρώτο τρίμηνο του 2019, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4374/2016, παρέχει η Eurobank.
 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα ή Eurobank) γνωστοποιεί ότι η σχετική πληροφόρηση για τον Όμιλο Eurobank που αφορά στο  πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 βάσει του άρθρου 6 του ν.4374/2016 περί διαφάνειας στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται εδώ.