Χρηστικά

Τα 11 στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διασταυρώνει η εφορία


Αν εντοπίζονται διαφορές οι φορολογούμενοι θα καλούνται για εξηγήσεις, για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων ή και για την επιβολή προστίμων και άλλων κυρώσεων

Πλήθος στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων θα διασταυρώσουν φέτος οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, πραγματικών ή τεκμαρτών.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων, ώστε τα δεδομένα που αναγράφονται να συμπίπτουν με τα στοιχεία των τραπεζών και άλλων φορέων που αυτόματα τροφοδοτούν το σύστημα taxisnet.

Δηλαδή τα σχετικά στοιχεία πηγαίνουν κατευθείαν στο taxisnet και αυτομάτως προσυμπληρώνονται οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων.

Κατόπιν, τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογούμενων, θα διασταυρώνονται με εκείνα που υπάρχουν ήδη στο taxisnet και αν εντοπίζονται διαφορές, οι φορολογούμενοι θα καλούνται για εξηγήσεις, για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων ή και για την επιβολή προστίμων και άλλων κυρώσεων.

Σημειώνεται ότι μια νέα διασταύρωση φέτος, αφορά στο διπλοτσεκάρισμα των δηλώσεων φιλοξενίας. Μέχρι πέρυσι, η φιλοξενία δηλωνόταν μόνο από τον φιλοξενούμενο. Από φέτος δηλώνεται και από τον φορολογούμενο που φιλοξενεί, ο οποίος οφείλει να συμπληρώσει τους σχετικούς κωδικούς αν φιλοξενεί πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση.

Το Taxisnet πραγματοποιεί άμεσα διασταύρωση της φιλοξενίας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υποβολή δήλωσης από τον φιλοξενούμενο αν ο παρέχων τη φιλοξενία δεν τον έχει συμπεριλάβει στη δική του φορολογική δήλωση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αυτόματη, δεδομένου ότι αν υπάρχει αναντιστοιχία, δεν γίνεται δεκτή η δήλωση από το σύστημα.

Υπάρχουν όμως και άλλες διασταυρώσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, τα ΕΛΤΑ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι κλινικές, τα ιδιωτικά σχολεία, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, υποχρεούνται ετησίως να διαβιβάζουν στο taxisnet τα ακόλουθα στοιχεία των φορολογουμένων:

1. Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

2. Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2017) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

3. Τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κινήσεις τους, το υπόλοιπο των οποίων είναι μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ.

4. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2017, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).

5. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.

6. Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.

7. Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικές κλινικές, με στοιχεία των γιατρών που εισέπραξαν τις αμοιβές.

8. Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές

9. Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

10. Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

11. Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (με στόχο να εντοπίζουν όσους έχουν αδήλωτες πισίνες).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις