Χρηστικά

Συστηματικό κυνηγητό των οφειλετών των ασφαλιστικών Ταμείων


Ποιές είναι οι κινήσεις στις οποίες θα προβούν οι εισπρακτικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών

Κυνηγητό  των οφειλετών των ασφαλιστικών Ταμείων οργανώνει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και τις κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

Στόχος είναι η άσκηση πίεσης στους οφειλέτες να ενταχθούν σε ρυθμίσεις των χρεών τους και ειδικά στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων που πρόκειται σύντομα να νομοθετηθεί.

Το γ’ τρίμηνο του 2022 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ και εκτινάχθηκαν στα 45,47 δισ. ευρώ, από 43,43 δισ. ευρώ, που ήταν στις 30 Ιουνίου 2022.

Όπως αποκάλυψε το Σin, η αύξηση αυτή προήλθε αποκλειστικά από την αναπροσαρμογή του ποσοστού προσαύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το σχέδιο της είσπραξης

Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ για το γ’ τρίμηνο του 2022, οι κινήσεις στις οποίες θα προβούν οι εισπρακτικές υπηρεσίες προβλέπουν κατ΄ αρχήν τον διαχωρισμό των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας.

Το Κ.Ε.Α.Ο., βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας.

Η διαδικασία προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να εισηγηθούν με ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας/ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.α. 

Τα αναγκαστικά μέτρα

Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για το σύνολο των  οφειλετών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Ενημέρωση του οφειλέτη: Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.
  2. Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, οι οποίες θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή. Εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 εστάλησαν 23.628 ατομικές ειδοποιήσεις.
  3. Εντοπισμός οφειλετών  σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα. Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.
  4. Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη: Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

  • το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου
  • η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της  οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
  • η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα