Χρηστικά

Συνήθεις ύποπτοι για την Εφορία έως 15 χρόνια μετά από καταγγελία!


Φάκελο στην ΑΑΔΕ που θα διατηρείται έως 12 - 15 χρόνια αποκτούν όσοι καταγγέλλονται για φοροδιαφυγή ή διαφθορά αντίστοιχα

Φάκελο στην Εφορία ο οποίος θα διατηρείται για 12 - 15 χρόνια αποκτούν όσοι καταγγέλλονται για φοροδιαφυγή ή διαφθορά αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στη σχετική νομοθεσία.

Η υπόθεση της ΔΟΥ Χαλκίδας στην οποία μπήκε λουκέτο λόγω διαφθοράς, που αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία, έφερε στην επιφάνεια το πλαίσιο που ισχύει για τις καταγγελίες σε βάρος εφοριακών για διαφθορά, καθώς και σε βάρος φορολογουμένων για φοροδιαφυγή.

Οι καταγγελλόμενοι πλέον θα είναι οι «συνήθεις ύποπτοι» για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και εφόσον προκύψει το παραμικρό σε βάρος τους θα ανασύρεται η καταγγελία που έχει γίνει, για περαιτέρω έλεγχο και μήπως συσχετιστούν με άλλη καταγγελία ή άλλη υπόθεση.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καταγγελίες ή πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων της ΑΑΔΕ υποβάλλονται ψηφιακά από φυσικά πρόσωπα:

  • Είτε ανώνυμα (χωρίς τη χρήση των κωδικών TAXISNET), 
  • Είτε επώνυμα (με τη χρήση των κωδικών TAXISNET).

Επίσης, καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν και από νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από τους εκπροσώπους τους.

Ως επώνυμες, νοούνται οι καταγγελίες/πληροφορίες των οποίων τα στοιχεία του καταγγέλλοντος (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) δύνανται είτε να ταυτοποιηθούν από την ΑΑΔΕ, με έλεγχο ταυτοπροσωπίας από αρμόδιο υπάλληλο, είτε αυτόματα, κατά την υποβολή της καταγγελίας/πληροφορίας στην ψηφιακή πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών TAXISNET.

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι καταγγελίες/πληροφορίες θεωρούνται ανώνυμες.

Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής «Καταγγελίες πολιτών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), η ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών/πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ γίνεται αποκλειστικά στην εν λόγω εφαρμογή.

Διάκριση καταγγελιών

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών/πληροφοριών, κατόπιν επιλογής από τον καταγγέλοντα/παρέχοντα την πληροφόρηση της θεματικής κατηγορίας της καταγγελίας, ως εξής:

  1. Διαφθορά - παραβιάσεις ακεραιότητας
  2. Φορολογικές παραβάσεις
  3. Τελωνειακές παραβάσεις

Αν η καταγγελία υποβληθεί με άλλο ψηφιακό «κανάλι» όπως π.χ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο υποβάλλων ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, της σχετικής καταγγελίας/πληροφορίας αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η υποβαλλόμενη καταγγελία/πληροφορία ενδέχεται να μη τύχει επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

Πόσο θα διατηρείται ο φάκελος

Οι καταγγελίες φορολογικού περιεχομένου, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός έξι (6) ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες/πληροφορίες.

Εφόσον, εντός δέκα (10) ετών από την υποβολή της καταγγελίας/πληροφορίας αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

Σε ότι αφορά στις καταγγελίες τελωνειακού περιεχομένου, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός επτά (7) ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες/πληροφορίες.

Εφόσον, εντός δώδεκα (12) ετών από την υποβολή της καταγγελίας, αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

Ακόμη, οι καταγγελίες/πληροφορίες που λαμβάνει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, που αφορούν σε διαφθορά εφοριακών υπαλλήλων, διαγράφονται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από την υποβολή τους.

Αυτοπρόσωπες καταγγελίες

Εξαιρετικά, σε περίπτωση υποβολής των καταγγελιών/ πληροφοριών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, η Υπηρεσία υποδοχής τις καταχωρεί υποχρεωτικά στο ΟΠΣ Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

Το έγχαρτο υλικό φυλάσσεται στην Υπηρεσία υποβολής και καταχώρησης της καταγγελίας/πληροφορίας. Κατά την καταχώρηση στο ΟΠΣ Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών, εισάγονται ως συνημμένα αρχεία αντίγραφα των εγγράφων της καταγγελίας/πληροφορίας, αφού έχει προηγηθεί σάρωση αυτών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα