Χρηστικά

Συνεχίζονται οι πληρωμές επιδομάτων


Συνεχίζονται οι πληρωμές έως το τέλος της εβδομάδας με τους δικαιούχους να λαμβάνουν τα ποσά των αναστολών των 534 ευρώ, και των επιδομάτων ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου πληρώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού με βάση τα 534 ευρώ στους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή σύμβασης τον Φεβρουάριο και σε άλλες περιπτώσεις

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν στις 5 Μαρτίου 2021 πληρώνονται αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου, αναστολές συμβάσεων εργασίας παρελθόντων μηνών για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις, μονομερείς δηλώσεις τουρισμού, κλπ, παρελθόντων μηνών και μηχανισμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», επίδομα αδείας.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 1-5 Μαρτίου πληρώνονται επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, κηδείας, εφάπαξ, εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ, κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης και.συμπληρωματική καταβολή δωρόσημου.

Από τον ΟΑΕΔ πληρώνονται επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης