Οικονομία

Συνεργασία ΑΑΔΕ και ΕΑΔ για καταπολέμηση της διαφθοράς


Σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας κατέληξαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και ο Διοικητής της ΕΑΔ Αγγελος Μπίνης με στόχο τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ .

Η επιτυχής συνεργασία των δύο φορέων στηρίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών ,πορισμάτων και ευρημάτων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνεργειών στην κοινή προσπάθεια των δύο Αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της λογοδοσίας.