Ενέργεια

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ΔΕΗ και AKUO ENERGY SAS


Την υπογραφή Memorandum of Understanding (MoU) γνωστοποίησαν ΔΕΗ Α.Ε. και η AKUO ENERGY SAS.

Ο σκοπός του εν λόγω MoU είναι οι δύο εταιρίες να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας τους στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που τα μέρη θα συμφωνήσουν, γνωστοποίησαν

Το Μνημόνιο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη, σήμερα, 6 Μαΐου, παρουσία του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Christophe Chantepy, στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE).