Οικονομία

Σύμφωνο συνεργασίας REBRAIN GREECE του υπ. Εργασίας και της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος


Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιανουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπογράφηκε μεταξύ της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επίσημο σύμφωνο συνεργασίας (ΜοU), με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αγορά εργασίας και την πιλοτική εφαρμογή των ήδη ώριμων προς υλοποίηση ευφυών δράσεων του REBRAIN GREECE για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας.

Η πρωτοβουλία REBRAIN GREECE εκπροσωπείται νόμιμα από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εκπροσωπείται νόμιμα από τον περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, στο πλαίσιο της εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας, υπό τον τίτλο: «REBRAIN GREECE Δυτική Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, συμφώνησαν ως προς τα εξής:

  1. Την ανάληψη πρωτοβουλίας και συνεργειών σε επίπεδο έρευνας, εκπαίδευσης και σχεδιασμού καινοτόμων προγραμμάτων για την αγορά εργασίας.
  2. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα αποτελέσει φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα λάβει χώρα πιλοτική εφαρμογή των ήδη ώριμων προς υλοποίηση ευφυών δράσεων του REBRAIN GREECE για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας.
  3. Στον κοινό σχεδιασμό ενός τριετούς προγράμματος δράσης (Action Plan) για την Περιφέρεια στη κατεύθυνση των τοπικών αναγκών για τη μετάβαση της Περιφέρειας προς την 4η Βιομηχανική επανάσταση.

Το REBRAIN GREECE λαμβάνει ρόλο τεχνικού συμβούλου υλοποίησης των δράσεών του από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, συνεργαζόμενο με τη σχετική ομάδα έργου της Περιφέρειας. Ειδικότερα, θα παρέχει τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μεθοδολογικές λύσεις, για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της πορείας των πιλοτικών δράσεων για την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται η κατασκευή πλαισίου δεικτών αξιολόγησης δράσεων (Κey Performance Indicators _KPI's) για τις εν λόγω δράσεις, η δημιουργία και παρακολούθηση σχετικού χάρτη ενεργειών (roadmap), η δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών project management για τις υλοποιούμενες δράσεις (πχ Trello).

Επίσης, το REBRAIN GREECE θα παρέχει συμβουλευτική ενημέρωση στη συσταθείσα τεχνική ομάδα διοίκησης έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί των δράσεών του, καθώς και κάθε πιθανή εκπαίδευση πάνω στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) και στην αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και η εκπαίδευση σε εφαρμογές απεικόνισης και οπτικοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων (visualization applications).

Τα δύο μέρη συνδιοργανώνουν και υλοποιούν από κοινού δράσεις, όπως το Advanced Skills 4 Women (δράση εκπαίδευσης σε υψηλές ψηφιακές δεξιότητες για άνεργες γυναίκες στο χώρο των αναλυτών δεδομένων και της πληροφορικής), Dig_Circular, Open Malls (δράση ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων), πρόγραμμα RESKILLING για τεχνικά επαγγέλματα, όπως χειριστές βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων, AGRODIGITAL (δράση συνδυασμού και σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με την αξιοποίηση ψηφιακών εμπορικών εργαλείων και μεθοδολογιών για την προώθηση της αυτοαπασχόλησης άνεργων νέων, καθώς και πιο οριζόντιες δράσεις, όπως η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής διαδικασίας πιστοποίησης για μαθήματα σε ψηφιακές δεξιότητες και η δημιουργία ψηφιακών σημάτων πιστοποίησης (Digital Badges).

Επιπλέον, τα δύο μέρη (REBRAIN GREECE και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μέσω της τεχνικής ομάδας διοίκησης έργου της Περιφέρειας) μπορούν να προβαίνουν στον από κοινού σχεδιασμό και την υποβολή και διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη συμβολή στην παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και την επωφελή προσφορά στην ελληνική κοινωνία.

Στρατηγικές προτεραιότητες συνεργασίας

  • 1η προτεραιότητα: Ενίσχυση του ρόλου της ψηφιακής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
  • 2η προτεραιότητα: Ενίσχυση του ρόλου της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
  • 3η προτεραιότητα: Αναβάθμιση και επέκταση των πολιτικών ισότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
  • 4η προτεραιότητα: Ενίσχυση της δυναμικής του αγροτικού τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
  • 5η προτεραιότητα: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αξιοποίησης των ευκαιριών της κοινωνικής οικονομίας και του πολιτισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας και του πολιτισμού στην Περιφέρεια, με δράσεις τοπικής, αλλά και διεθνούς εμβέλειας, όπως η πρώτη Παγκόσμια Επιστημονική Ολυμπιάδα στην Αρχαία Ολυμπία, με θεματική κάθε φορά στόχευση στις προαναφερθείσες προτεραιότητες.
  • 6η προτεραιότητα: Ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών σύνδεσης μεταξύ της αγοράς εργασίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Το παρόν σύμφωνο συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής και θα ισχύει για τρία έτη. Κάθε ένα από τα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα συνεργασία, πριν από την πάροδο των τριών ετών, έχοντας δώσει προηγουμένως γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 60 ημερών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ