Τουρισμός

Στον Ιβάν Σαββίδη το «Πόρτο Καρράς» - Deal €205 εκατ.


Νέα ισχυρή δύναμη στον τουριστικό τομέα καθίσταται ο όμιλος του ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, αποκτώντας την κυριότητα του μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος "Πόρτο Καρράς" στη Χαλκιδική, το οποίο περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχεία, παραθεριστικές βίλες, καζίνο, αθλητικές εγκαταστάσεις, αμπελώνες, οινοποιεία και ιδιόκτητο λιμάνι για σκάφη αναψυχής.

Μετά από πολύμηνες επίπονες διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Στέγγου/Τεχνικής Ολυμπιακής στον οποίο ανήκει τώρα το "Πόρτο Καρράς, επετεύχθη συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών όλων των εταιρειών που  κατέχουν και διαχειρίζονται τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήματος.

Οπως ανακοινώθηκε, η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των νομικών και οικονομικών ελέγχων. Νέος ιδιοκτήτης θα είναι η Belterra Investments του Ιβάν Σαββίδη, που διαχειρίζεται το «Μακεδονία Παλλάς», ενώ έχει εξαγοράσει μεγάλη τουριστική έκταση στη Χαλκιδική για τη δημιουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος και ετοιμάζεται να ανακαινίσει και να επαναλειτουργήσει το παλιό «Ξενία» της περιοχής.

Το τίμημα συμφωνήθηκε σε 205 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δανειακών υποχρεώσεων 54 εκατ. ευρώ, τις οποίες έχει εγγυηθεί η "Τεχνική Ολυμπιακή" και θα τις αποπληρώσει άμεσα ο όμιλος Σαββίδη. Το υπόλοιπο ποσό των 151 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί στην Τ.Ο. Investment Holding (του ομίλου της "Τεχνικής Ολυμπιακής"), σε μέλη της οικογένειας Στέγγου και σε μικρομετόχους.

Η συμφωνία γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση της "Τεχνικής Ολυμπιακής", η οποία έχει ως εξής:

"Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «T.O. International Holding Ltd» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν στην «ΤΟ International Holding Ltd» και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση

  1. των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και
  2. περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα.

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως:

Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 Ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Εταιρεία ("Τεχν. Ολυμπιακή") και στη θυγατρική της «T.O. International Holding Ltd» για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis).

Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία. Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία"

Διαβάστε επίσης