Τράπεζες

Alpha Bank: Swap ομολόγων 1,7 δισ. με κέρδος 170 εκατ.


Ομόλογα συνολικής αξίας 1,67 δισ. ευρώ  αντάλλαξαν η Alpha Bank και το ελληνικό Δημόσιο, υλοποιώντας μία συμφωνία επωφελή και για τις δύο πλευρές, που έγινε με όρους αγοράς.

 Η τράπεζα έδωσε στο Δημόσιο κρατικά χρεόγραφα διαφόρων λήξεων και πήρε ως αντάλλαγμα νέους τίτλους 30ετούς διάρκειας (λήξεως 20/03/2050), με απόδοση στη λήξη 1,32%. Μέρος το τιμήματος δόθηκε σε μετρητά.

Από τη συναλλαγή αυτή η τράπεζα εγγράφει κέρδος 170 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαιά της και βελτιώνοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας,  κατά 30 μονάδες βάσης.

Το όφελος για το Δημόσιο είναι ότι επιτυγχάνει επιμήκυνση δανείων, μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης και βελτιώνει το προφίλ χρέους.

Η ανταλλαγή συμφωνήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 9 Δεκεμβρίου. .

Επισημαίνεται ότι το Δημόσιο είχε πραγματοποιήσει στις αρχές του τρέχοντος έτους ανάλογο swap ομολόγων με την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική έδωσε ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ και έλαβε νέους τίτλους, διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας με ονομαστικό επιτόκιο 3,25%.

Διαβάστε επίσης