Επιχειρήσεις

Super Markets: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο επίκεντρο


Αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας, όλες οι μεγάλες αλυσίδες super market που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας φροντίζουν να δείχνουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω της προσφοράς τους στα ευπαθή κοινωνικά στρώματα, της προσοχής που δίνουν στις συνεργασίες τους και το σεβασμό προς τους εργαζόμενους, τους πελάτες τους και το περιβάλλον.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος μετράει πάνω από 77 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών, των συνεργατών και των κοινωνιών που δραστηριοποιείται, σχεδιάζει πρωτοβουλίες μέσα από τους τρείς πυλώνες «Άνθρωπος», «Προϊόντα» και «Περιβάλλον». Τα προγράμματά της αφορούν στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, τους ανθρώπους της, στα προϊόντα που διαθέτει, στην προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες των οικονομικά ασθενών στρωμάτων.

Lidl

Με το σύνθημα «Κάθε μέρα αξίζει να προσπαθούμε περισσότερο» και στόχο ένα καλύτερο αύριο, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Lidl Hellas εκτείνεται στους τομείς Προϊόντα, Κοινωνία, Περιβάλλον, Συνεργάτες

Η εταιρεία εφαρμόζει Εταιρικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου, συνεργάζεται με αναγνωρισμένους κοινωνικούς εταίρους, στηρίζοντας τον συνάνθρωπο και αναπτύσσοντας δράσεις για την βελτίωση της καθημερινότητάς του, εφαρμόζει φιλικές στο περιβάλλον καινοτομίες, όπως η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτιριακών της εγκαταστάσεων και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και προμηθευτές της.

My Market

Για την My Market Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει δέσμευση και υπευθυνότητα σε θέματα όπως η ποιότητα των προϊόντων και οι τιμές, η διαφανής συνεργασία με προμηθευτές και η επιλογή τους βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, η βιώσιμη ανάπτυξη με άμεσα οφέλη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία), η αποτελεσματική χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι να στέκεται κοντά στους εργαζόμενους και να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους για διαρκή εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη, διατηρώντας συγχρόνως μία ευχάριστη και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ονομασία «Πράξεις Ευθύνης» η My Market συστηματοποιεί και ενοποιεί όλες τις καλές πρακτικές της σε πέντε τομείς δραστηριότητας: Κοινωνικό σύνολο, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι, Πελάτες.

Σκλαβενίτης

Η μεγαλύτερη Ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα λιανικής, παρότι χαρακτηρίζεται από χαμηλό προφίλ (δεν διαφημίζεται σχεδόν καθόλου, δεν επιδιώκει προβολή στα ΜΜΕ), εμφανίζει υψηλές επιδόσεις τόσο επιχειρηματικά, όσο και στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη της «Σκλαβενίτης» εκδηλώνεται τόσο απέναντι στο κοινωνικό σύνολο όσο και απέναντι στους χιλιάδες ικανοποιημένους εργαζόμενους σε αυτήν. Συνολικά, τα προγράμματα της αλυσίδας εστιάζουν στους εξής βασικούς άξονες: Περιβάλλον, Εργαζόμενοι, Προμηθευτές, Κοινωνικό Σύνολο.