Τράπεζες

Συνεταιριστικές Τράπεζες: Βασικός στόχος η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων


Διεξήχθη, σήμερα, στην Αθήνα, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, Νικόλαος Μυρτάκης αναφέρθηκε στον Απολογισμό της Διοίκησης, στους Στόχους και το προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης. 

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στο νέο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον επικεντρώνει τις Δράσεις της στα παρακάτω: 

  • Αποτελεσματική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων 
  • Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας 
  • Εξελίξεις Stress Tests 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται όπως τόνισε ο κ. Μυρτάκης στην ανάδειξη του ρόλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην τοπική οικονομία, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας καθώς και στις επιπτώσεις του νέου Κανονιστικού Πλαισίου. 

Η Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ψήφισε ομόφωνα όλα τα θέματα και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.