Αγορές

Στο Dow Jones επιστρέφει η Mondelez


Εντάσσεται και πάλι στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, η Mondelēz International.

Το DJSI είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος ανεξάρτητος δείκτης αναφοράς που διεξάγει εκτενείς εκτιμήσεις  για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση μιας επιχείρησης επικεντρώνοντας σε μεγάλο βαθμό  στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Η συνολική βαθμολογία της Mondelēz International ήταν στο 92% του κλάδου της και πλέον εντάσσεται και πάλι στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones και συγκεκριμένα στο δείκτη της Βόρειας Αμερικής και στον Παγκόσμιο Δείκτη. 

Η εταιρεία πέτυχε επίσης τέλειες βαθμολογίες 100% αναφορικά με την υγεία και τη διατροφή και τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, καθώς και αύξηση στη βαθμολογία αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη λειτουργική οικολογική αποδοτικότητα, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και φιλανθρωπία.