Ασφαλιστική Αγορά

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών εισέρχεται η Interlife


To "πράσινο φως" για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών άναψε η έκτακτη γενική συνέλευση της Interlife. Κατά τη χθεσινή γ.σ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις για τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιnterlife είναι ήδη, από το 2012 εισηγμένη στη Ν.Ε.Α. του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενώ, μετά την εισαγωγή της και στο ΧΑΑ, η μετοχή της εταιρίας θα διαπραγματεύεται ταυτόχρονα και στα δύο Χρηματιστήρια.

Στα μεγέθη 6μηνου, η Interlife σημείωσε αύξηση 17% στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα με εκείνα του κλάδου Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων να αυξάνονται κατά 12,14% και τους Λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών κατά 32,81% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2017.

Οι καθαρές αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 10,87% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Για την ίδια περίοδο, το σύνολο του ενεργητικού να αυξήθηκε κατά 5,28% (από 186,13 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017 σε 196,95 εκατ. ευρώ στις 30/6/2018) και το σύνολο των επενδύσεων και διαθεσίμων κατά 3,97% (από 173,92 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017 σε 180,83 εκατ. ευρώ την 30/6/2018), ενώ τα ίδια κεφάλαια ήταν αυξημένα κατά 4,09% (από 69,74 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017 σε 72,59 εκατ. ευρώ στις 30/6/2018).

Β.Κ