Χρηστικά

Στο φώς οι μέτοχοι των Α.Ε. τα POS και οι λογαριασμοί με το νέο έντυπο Ε3


Οι νέοι κωδικοί-φωτιά του Ε3, που επιτρέπουν εκτεταμένες διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

Την αποκάλυψη των μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών αλλά και την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των επαγγελματικών λογαριασμών, των POS και των ιστοσελίδων, επιβάλει στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες η ΑΑΔΕ, με το νέο έντυπο Ε3, που παρουσιάστηκε σήμερα.

Απώτερος στόχος είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, καθώς δημιουργεί μια τεράστια βάση για διασταυρώσεις των στοιχείων των επιτηδευματιών, μέσω των οποίων διαπιστώνεται εύκολα η απόκρυψη εσόδων ή η διόγκωση των δαπανών. 

Το νέο Ε3 είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δρα προληπτικά και να αποτρέπει κάθε επιχείρηση από τη διάπραξη φοροδιαφυγής, αλλά και ταυτόχρονα επιτρέπει τη συνολική διασταύρωση των δαπανών, κατά κλάδο. Δηλαδή με την εκκαθάριση των δηλώσεων θα προκύπτει ο μέσος όρος των δαπανών σε κάθε κλάδο δραστηριότητας και κατόπιν θα μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών οι επιχειρήσεις εκείνες που εμφανίζουν επαγγελματικές δαπάνες πάνω από το μέσο όρο.

Επίσης θα διασταυρώνονται τα δεδομένα των POS με τα αναγραφόμενα στοιχεία στα βιβλία των επιχειρήσεων και γενικότερα το νέο έντυπο, επιτρέπει εκτεταμένες διασταυρώσεις, σε όλο το φάσμα των συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Όπως εξηγεί η ΑΑΔΕ, με τον ανασχεδιασμό του εντύπου, δίνεται έμφαση στην ακριβέστερη αποτύπωση των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή των μέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία επιχείρησης και οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο.

Επίσης στόχος είναι, το έντυπο να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν συμπεριληφθεί δυναμικοί πίνακες, όπου αναλύονται οι αναγραφόμενες οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, έξοδα κ.λπ.).

Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και από τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις, που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση. Η νέα μορφή του Ε3 περιλαμβάνεται σε απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργος Πιτσιλής. Στην ίδια απόφαση, κοινοποιήθηκε και η “κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης”, στην οποία, για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή:

Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης. Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων.

Οι αλλαγές 

Από την πρώτη σελίδα του τετρασέλιδου εντύπου ξεκινά η «ανάκριση» των επιτηδευματιών, καθώς σε νέους κωδικούς που προστέθηκαν θα αναγράφονται πλέον και τα ακόλουθα στοιχεία:

• Οι ενεργές ιστοσελίδες της επιχείρησης

• Οι ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της επιχείρησης

• Οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης, με επιμέρους στοιχεία, όπως η επωνυμία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ο αριθμός του λογαριασμού πληρωμών, ο σειριακός αριθμός του συνδεδεμένου POS

• Θα δηλώνεται εάν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές και συγκεκριμένα η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

• Θα δηλώνονται τα στοιχεία του τερματικού POS όπως ο αριθμός η ημερομηνία σύμβασης,- απόκτησης, και η επωνυμία –ΑΦΜ των εκκαθαριστών.

Επίσης, στον κωδικό «038», θα αναγράφονται τα στοιχεία των μετόχων των Ανωνύμων Επιχειρήσεων που είναι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα θα αναγράφονται ο ΑΦΜ, το όνομα, ο αριθμός των μετοχών, το ποσοστό συμμετοχής και το είδος των μετοχών.

 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις