Οικονομία

Στο 1,8% ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο


Στο 1,8% διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο ο ετήσιος πληθωρισμός,  ενώ η αντίστοιχη σύγκριση του 2017 με το 2016 ο ετήσιος δείκτης είχε αυξηθεί κατά 0,7%. 

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018 ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος δείκτης τιμών καταναλωτή του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2017 - Οκτωβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2016 - Οκτωβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2016 - Οκτωβρίου 2017 με το δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2015 – Οκτωβρίου 2016.
 

Διαβάστε επίσης