Αγορές

Στο 0,30% η απόδοση 6μηνων εντόκων γραμματίων


Μικρή άνοδο σημείωσε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων, στη δημοπρασία που διενήργησε ο ΟΔΔΗΧ, προκειμένου να αντλήσει συνολικά 625 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του Δημοσίου.

Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 0,30%. Προσφέρθηκαν στη δημοπρασία τίτλοι αξίας 375 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβλήθηκαν προσφορές 508 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,35 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 112,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Ο ΟΔΔΗΧ θα αποδεχθεί επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές για τίτλους αξίας μέχρι 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού