Χρηστικά

Στις θέσεις τους οι δημόσιοι υπάλληλοι των πυρόπληκτων περιοχών


Με τροπολογία της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, η οποία εγκρίθηκε ήδη από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων στους Δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουνίου 2018.

 Παράλληλα, με την τροπολογία Ξενογιαννακοπούλου, στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της  από 26-7-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη  των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»,  των αποσπάσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα στους Δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουνίου 2018 μέχρι τη λήξη της κήρυξης των εν λόγω περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.