Επιχειρήσεις

Στις 6 Νοεμβρίου η συζήτηση για την πτώχευση της Folli Follie


Η συζήτηση της αίτησης δύο ομολογιούχων πιστωτών με αίτημα την κήρυξη της Folli Follie σε πτώχευση ματαιώθηκε, κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 16ης Οκτωβρίου 2019.

Όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν της εταιρίας, οι αιτούντες επανέφεραν με κλήση τους την εν λόγω αίτηση προς συζήτηση στην δικάσιμο της 6ης Νοεμβρίου 2019.