Οικονομία

Εκπνέει η προθεσμία για επιδότηση Α' κατοικίας: Ποιοι την δικαιούνται


Ως το Σάββατο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Γέφυρα». Ενίσχυση μόνο για δάνεια που ρυθμίζονται με την τράπεζα.

Περισσότεροι από 150.000 δανειολήπτες έχουν ήδη ζητήσει την επιδότηση των δανείων τους από το Δημόσιο, μέσω του προγράμματος «Γέφυρα», το οποίο βρίσκεται στην τελευταία μέρα (31/10) εφαρμογής του και μένουν λίγες ώρες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Το πρόγραμμα «Γέφυρα» παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με προσημείωση/υποθήκη στην Α΄ κατοικία. Οι δικαιούχοι θα λάβουν κρατική επιδότηση για συνολικό χρονικό διάστημα 9 μηνών. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής των πληρωμών δόσεων δανείων.

Σημειώνεται ότι η επιδότηση δεν θα πληρωθεί αυτόματα σε όσους υποβάλουν αίτηση, αλλά μόνο σε όσους διαπραγματευθούν επιτυχώς με την τράπεζα για τη ρύθμιση των δανείων τους. Έτσι, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε σήμερα πόσοι από τους δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενους θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την επιδότηση, ενώ δεν είναι σαφές αν οι τράπεζες θα προτείνουν βιώσιμες ρυθμίσεις στους δανειολήπτες, σύμφωνα με την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.

Τρεις κατηγορίες δανείων

Ανάλογα με την καθυστέρηση των δανειακών λογαριασμών την 29.2.2020 ανά πιστωτή, τα δάνεια εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τις οποίες εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα ποσοστά επιδότησης:

  1. Κατηγορία Α: Ενήμερα δάνεια ή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες. Ποσοστό επιδότησης 90% της δόσης για το Α τρίμηνο, 80% για το Β τρίμηνο και 70% γα το Γ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης €600 ανά οφειλή.
  2. Κατηγορία Β: Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που δεν είναι καταγγελμένα. Ποσοστό επιδότησης 80% της δόσης για το Α τρίμηνο, 70% για το Β τρίμηνο και 60% γα το Γ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης €500 ανά οφειλή.
  3. Κατηγορία Γ: Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που έχουν ήδη καταγγελθεί. Ποσοστό επιδότησης 60% της δόσης για το Α τρίμηνο, 50% για το Β τρίμηνο και 30% γα το Γ τρίμηνο. Μέγιστο ποσό επιδότησης €300 ανά οφειλή.

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορούν να ζητήσουν την επιδότηση:

  • να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
  • να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην Α’ (κύρια) κατοικία τους
  • να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορωνοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων), είτε οι ίδιοι ή στενοί συγγενείς (σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη)
  • να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Όλα τα είδη δανείου, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την κύρια κατοικία μπορούν να επιδοτηθούν.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με κρατική εγγύηση (π.χ. δάνεια πυρόπληκτων, σεισμόπληκτων κ.α.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Έλεγχος επιλεξιμότητας και ρύθμιση με την τράπεζα

Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος, εντός 15 ημερών. Εφόσον είναι επιλέξιμος και έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, τότε καλείται από την τράπεζα, έτσι ώστε να προβούν σε ρύθμιση του δανείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, τότε ξεκινά και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών.

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει εμπρόθεσμα ποσό της μηνιαίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το δάνειό του κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης. Σε περίπτωση αθέτησης, εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων ανά κατηγορία δανείου, το ποσό της επιδότησης θα πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο με αντίστοιχη αύξηση του δανείου του.