Τράπεζες

Στη Βουλή το ν/σ για τον «Ηρακλή ΙΙ» και τις τιτλοποιήσεις με κρατική εγγύηση


Το Μέρος Β' του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τις διατάξεις για την παράταση του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής» για τη μείωση του εναπομείναντος αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών. Η παράταση του σχήματος «Ηρακλής» σηματοδοτεί τη μεταρρυθμιστική αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, υποστηρίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Για 18 μήνες ακόμη οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τιτλοποιήσεις  κόκκινων δανείων με εγγύηση του Δημοσίου και να επιταχύνουν την επίτευξη του στόχου για μονοψήφιο δείκτη με εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τον «Ηρακλή ΙΙ», που αποτελεί παράταση του προγράμματος με παράλληλη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του: Στις τιτλοποιούμενες απαιτήσεις για τις οποίες παρέχεται εγγύηση περιλαμβάνονται τώρα και απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Οπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση, ο «Ηρακλής» αποτελεί Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού, με παροχή κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τιτλοποιημένων δανείων. Η εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας, η οποία υπολογίζεται σε όρους αγοράς.

Πρόκειται για συστημική λύση για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, χωρίς κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο και με ευρύτερα οφέλη για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

Στην πρώτη περίοδο του «Ηρακλή», από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2021, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετείχαν στο πρόγραμμα με συνολικό ποσό τιτλοποιήσεων περίπου 32 δισ. ευρώ.

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα του «Ηρακλή», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της για παράταση του προγράμματος για ακόμη 18 μήνες, με προϋπολογισμό εγγυήσεων έως 12 δισ. ευρώ.

Με τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του «Ηρακλή» («Ηρακλής ΙΙ»), οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στοχεύουν σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ, ο οποίος θα συγκλίνει στον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022. Ορισμένες τράπεζες μπορεί να επιτύχουν μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ από το τρέχον έτος.

Ο μονοψήφιος δείκτης ΜΕΔ για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα αποτελέσει καταλύτη για να βρεθεί η Ελλάδα σε υψηλότερη επενδυτική βαθμίδα από το 2023.

Διαβάστε επίσης