Τράπεζες

Στη Mavani Holdings έναντι 95,3 εκατ. η Alpha Επενδυτικής Περιουσίας


Συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. στη Mavani Holdings Limited, εταιρία ιδιοκτησίας του Brook Lane Special Situations Fund, υπέγραψε, σήμερα, η Alpha Bank.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το συμφωνηθέν τίμημα των 95,3 εκατ. ευρώ θα έχει θετική επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια και στη ρευστότητα της Τραπέζης.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ι Α.Ε. κατέχει ένα υψηλής στάθμης χαρτοφυλάκιο ακινήτων εισοδήματος και η πώλησή της αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Alpha Bank για αποεπένδυση από μη βασικά περιουσιακά στοιχεία.