Αγορές

Σταματά διαπραγμάτευση μετοχών της Grivalia στο ΧΑ


Η εταιρεία «GRIVALIA PROPERTIES AEΕΑΠ»  γνωστοποίησε ότι στις 17.05.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο («ΓΕ.Μ.Η.») με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1743324, η με αριθμό πρωτοκόλλου 1547823-1/17.05.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία (αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 000239101000) διαγράφηκε από το μητρώο του ΓΕ.Μ.Η. (κωδικός αριθμός καταχώρισης ΓΕ.Μ.Η. 1743426/ 17.05.2019).

Συνεπώς η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι η 17.05.2019 και από την 20.05.2019 παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.