Ελλάδα

Στα 375,7 εκατ. οι πωλήσεις του Ομίλου ΑΒΑΞ στο εννεάμηνο του 2020


Σε 375,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ στο εννεάμηνο του 2020 καταγράφοντας μείωση 13% σε σχέση με 432,1 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, η οποία οφείλεται κυρίως στην πτώση της δραστηριότητας κατά το α' εξάμηνο του έτους λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID‐19.

Στο γ' τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 116 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αμελητέα πτώση έναντι 117,0 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αυξημένη δραστηριότητα από νέα έργα το 2020, όπως ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB και το έργο "Ston Bypass" στην Κροατία, πρακτικά αντιστάθμισε την επιβράδυνση των εργασιών και τις καθυστερήσεις στην παραλαβή των χρησιμοποιούμενων υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως στο μεγάλο ενεργειακό έργο που εκτελεί η εταιρεία στο Ιράκ λόγω του lockdown της διεθνούς οικονομίας, αλλά και την ολοκλήρωση έργων, όπως ο αγωγός TAP ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2019. Η μειωμένη δραστηριότητα του εννεάμηνου του 2020 δεν συνοδεύτηκε από μείωση του προσωπικού στα έργα, με αποτέλεσμα τη συμπίεση της μικτής κερδοφορίας του Ομίλου.

Το μεικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 28,3 εκατ. ευρώ έναντι 31,9 εκατ. ευρώ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2019 (μείωση 11,%). Η επίδραση της μειωμένης δραστηριότητας στην οικονομία και στις μετακινήσεις & μεταφορές αποτυπώνεται στα μειωμένα κατά 44% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, τα οποία ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020 έναντι 41,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε 22,8 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ το 2019 (μείωση 35%), ενώ σε επίπεδο εταιρείας το κέρδος εκμετάλλευσης του εννεάμηνου έφτασε τα 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 26,4 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2019.

Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2020 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το 2019. Στο γ' τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 1,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου του 2020 για τον Όμιλο ανήλθε σε 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ στο γ΄ τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε 7,8 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο έναντι 10,3 εκατ. ευρώ στο περυσινό τρίμηνο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις